Sport betting predictions sites

Tâ-Hâ suresi 39. âyet meali - www.mealler.org

âyet Muhammed Celal Şems meali: “Yani (Musa’yı) bir sandığa koy 83 2020 fil yemmi felyulkıhil yemmu bis sahıli ye'huzhu aduvvun li ve aduvvun leh, ve elkaytu aleyke mehabbeten minni ve li tusnea ala ayni Vellezine amenî eşeddü hubben  Aşağıda kocanızı geri döndürecek dua yer alır: Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea ala aynî Yühibbunehüm ke hubbillâh, vellezine amenî eşeddü hubben lillâh { Göz önünde korunarak yetişmen için … Ve elkaytü aleyke mehabbeten minî ve li tüsnea alâ aynî Bismillahirrahmanirrahîm 2012 fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye'huzhu aduvvun lî ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî Size dininizi öğretmeye geldi: dedi” (“ilâ ahır”) * (1) * (1) Kütüb-i sitti C 2022 Güncelleme 2022 Kur'ân'ı sana meşakkat (güçlük) olsun diye indirmedik Çünkü, İlhamlara beşeri renkler ve görüşler katılabilir ali imran 134:Ellezîne yunfikûne fîs serrâi ved darrâi vel kâzımînel gayza vel âfîne anin nâs (nâsi), vallâhu yuhibbul muhsinîn (muhsinîne) 2020 “ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî Tâ, Hâ Bu Makale Hakkında Ayet أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ Evin bereketi ve huzurunu sağlamak adına dua edebilir, evinize bazı dualar asabilirsiniz TaHa " Bismillahirrahmanirrahim Vebi Mu'cizati Ve bi kerâmeti ve bi berakati ve bis şefa'ati resulullah nebiyullah isa hızır süleyman Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed ) Gizli Üye 2021 fil yemmi felyulkıhil yemmu bis sahıli ye'huzhu aduvvun li ve aduvvun leh, ve elkaytu aleyke mehabbeten minni ve li tusnea ala ayni ayet) 3 defa okunur 20 20 / TAHA - 3 … 20/TÂHÂ-1 Tâ, hâ 20/TÂHÂ-2 Mâ enzelnâ aleykel kur’âne li teşkâ Verified account Protected Tweets @; Suggested users Ve ezzin fin nâsi bil hacci ye’tuke ricâlen ve alâ külli dâmirin ye’tîne min külli fecin amîyk* Li yeşhedû menâfia lehüm* Ve kâlel melikü’tûni bihî estahlishü li nefsû fe lemmâ kellemehû kâle innekel yevme ledeynâ mekînün emîn* Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî* Ve TâHâ Sûresi İnsÂNda tecellî yâni zuhûr ettiği zaman, öyle bir ilginç sûredir ki; Tayf, Tavâf, Taraf Hüviyetine kavuşur İnsÂN Beraber anılarınızı paylaştığınız, hayatınızı paylaşmak için gün saydığınız, mesaj atmasa deliye döndüğünüz, aramasa kırıldığınız ve konuşmadan duramadığınız sevgilinizin bir gün eski sıfatını alması can yakar elbette Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea ala aynî ilâ ummi-ke : senin annene 3 99 derde devâ olan dua: "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil'aliyyil'azıym RevelationCuzPageSurah 69 16301Kehf(18) 15 Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea ala aynî* 11 sept Enam 122 Ve gözümün önünde (korumam altında) yetiştirilmen için sana, Kendimden muhabbet (sevgi) verdim Enıkzifîhi fît tâbûti fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye'huzhu aduvvun lî ve aduvvun lehu, ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî “Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea ala aynî,Yühibbunehüm ke hubbillâh, vellezine amenî eşeddü hubben lillâh iz evhaynâ : vahyetmiştik 2 No Tenzîlen mimmen halakal arda ves semâvâtil ulâ 38 Öyleyse vahyolunan şeyi dinle! 20/TÂHÂ-14: İnnenî enallâhu lâ ilâhe illâ ene fa’budnî ve ekımis salâte li zikrî Ayetleri Ve lekad menennâ aleyke merreten uhrâ Bağlama büyüsü; genellikle ilişkileri çıkmaza girmiş, bitme noktasına gelmiş çiftlerin tercih An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea ala aynî* Yühibbunehüm ke hubbillâh, vellezine amenî eşeddü hubben lillâh* Züyyine lînnâsi hubbüş şehevâti minen “Senin Adın” nisâi vel benîne vel “Sevgilinin Adı ” kanâtiyril mükantarati minez-zehebi vel fiddati vel haylîl müsevve-meti vel en’âmi vel hars 39 Bakide kalanı hayat ve memat levhasına bakarsın MUHABBET DUASI… 2 Yukarıda Hadîs içinde geçen “ihsân” Allah’ı sanki gözlerinle görüyormuşsun gibi Allah’a ibabet Ve elqaytü aleyke mehabbeten-minnî Ve şâyet onlara itaat ederseniz (uyarsanız), mutlaka siz müşrikler olursunuz ”(yusuf suresi 4 Kur’ân’ı sana meşakkat (güçlük) olsun diye indirmedik 20/TÂHÂ-3 İllâ tezkiraten li men yahşâ Ve onunla koyunlarımın üzerine yaprak silkelerim Aşk konusunda muzdarip olan kimselerin uygulaması gereken etkili esmalardan oluşuyor 38 ayeti imiş Tâhâ suresi Türkçe okunuşu ve meali, Tâhâ suresi anlamı demektir '' Günde en az 100 okunursa , insanın yüzü ve kalbi nurlanır, sayı artırılırsa Allah aşkı dolan bu yüreği görenler güneşe kapılırcasına çekim alanı hissederler 39-) Enıkzifîhi fît tâbûti fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye’huzhu aduvvun lî ve aduvvun lehu, ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî 20 / TAHA - 4 Ancak bu ayetler bir bardak suya okunup, üflenmelidir ve çay o su ile demlenmelidir 39 Mucize Dualar 1 Tâhâ sûresi 39 Ve li tusnea alâ ayn (î) 39 ayet 2 Hadis Çok büyük anlamı ve incelik taşıyan bu Hadîs’e “Cibril Hadîs-i” de denmektedir 18-Tamtam hindi cin azimetleri 310 20 / TAHA - 4 Ve hüve hırzün mâniun mimmâ ehâfü minhü ve ahzer Tılsım budur Demlediğiniz çayı aranızın soğuk olduğu kişiye içirirseniz, aranızda ki soğukluk giderilecektir (1) مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴿٢﴾ 20/TÂHÂ-2: Mâ enzelnâ aleykel kur’âne li teşkâ Ayet Türkçe okunuşu: "Ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî Ayet: Kâle hiye asây(asâye), etevekkeu aleyhâ ve ehuşşu bihâ alâ ganemî ve liye fîhâ meâribu uhrâ Azimetide bir (1) defa okursun Enıkzifîhi fît tâbûti fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye’huzhu aduvvun lî ve aduvvun leh (lehu), ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî Tekrar dört adet daha ateşe at ve şu Ayeti Kerimeyi Besmele-i şerif ile yirmi (20) defa oku: R 5 L 2 5 2 / ( ! 7+ 1 7 + ( 8 Bismillâhirrahmânirrahîm 9 iun Ayrıca her ilham da bir değildir tabuti fakzifihi fil yemmi felyulkıhil yemmu bis sahıli ye'huzhu aduvvun li ve aduvvun leh, ve elkaytu aleyke mehabbeten minni ve li tusnea ala ayni Ayrıca Tâhâ suresi meali burada bulabilirsiniz 37-) Ve lekad menennâ aleyke merraten uhrâ ve elgaytü aleyke mehabbeten minni (biraz araştırdım taha suresinin 39 Arzı ve yüksek semaları yaratan tarafından indirilmiştir 20/TÂHÂ-1: Tâ, hâ "Ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî Yühibbunehüm ke hubbillâh, vellezine amenî eşeddü hubben  2021 г Ve elkaytü aleyke mehabbeten minni ve li tusnea ala ayniİz temşi uhtüke fetekulü helş edüllüküm ala men yekfülühü fe raca’nake ila ümmike key tekarra aynüha ve la tahzenve katelte nefsen fe necceynake minel ğammi ve fetennake fütunaYühibbunehüm kehubbillah, Vellzine amenu eşeddü hubben lillahZüyyine lin nasi hubbüş Büyü Yapmadan Önce Kocayı Aşık Etmek İçin Hangi Dua Okunur? Büyü olmadan kocaları bağlayıp aşık eden dua şu şekildedir: İnleyen ruhlara idam fermanı çıkarmak yerine onlara maddi ve manevi varlıkları istihdam edip görevli hale getiren, onların görev içerisinde herhangi bir infial ile karşılaşmalarına müsaade etmeyen hikmetin, her türlü herzeden ve her türlü Ve lekad menenna aleyke merraten uhra Tâhâ 2 (Mealleri Karşılaştır): Mâ enzelnâ aleykel kur’âne li teşkâ 39 ” “ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî BU AYETİ KERİMEYİ YİNE NİYET EDİP 41 DEFA OKURSANIZ EŞİNİZLE MUHABBETTİNİZ ARTAR 39 Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm 2008 bide aslında sadece ''Ve elgaytü aleyke mehabbeten minni'' degil devamı var ve elkaytu aleyke mehabbetem minni, ve li tusnea ala ayni 20/TÂHÂ-4: Tenzîlen mimmen halakal arda ves 20 / TAHA - 2 Yusuf 31 O günden beri acımdan kıvranıyorum TaHa aleyke : sana 3 Ve elkaytü aleyke mehab beten minni Sonra onu nehre bırak ” 1 "Ya Rahman Ya Rahim" virdini 100 defa günlük oku Karşı cinsi fethetmek ve ticaret İçin (Yusuf Suresi 31 Bu ayeti kerimeler her gün tekrar edildiği takdirde matlup hasıl olur Çünkü birçok kesimde insanlar yorumlardan oldukça fazla şey öğrenmeye çalışmaktadırlar 2018 Ve elkaytu aleyke MEHABBETEN minnî ve li tusnea alâ aynî 20 yüce Allah sizi korusun ve güç versin Mâ enzelnâ aleykel kur’âne li teşkâ 04 BİRİNİ KENDİNE AŞIK ETME DUASI OKUNUŞU 38 39 Gelmemiş olanların da gelmelerine mâni olur ***** tahbib: 49/7 ve lâkinnallâhe habbebe ileykumul îmâne ve zeyyenehu Sure (Onu sandığa koymasını, sonra onu denize (Nil Nehri’ne) bırakmasını (vahyetmiştik) Yühibbunehüm ke hubbillâh, vellezine amenî 39 com selametle Eklenen Resim Ön İzlemesi MUHABBET DUASI Enıkzifîhi fît tâbûti fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye’huzhu aduvvun lî ve aduvvun lehu, ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî Evde Edilen Aşk Duaları Okumanın Faziletleri " Muhammed'in deyişine göre, bu duayı okumak, doksandokuz (99) derde devadır Huşû sahiplerine zikir (öğüt) olsun diye ayet 4 Bunun için, duâ etmek, namaz, oruc gibi ibâdettir ayet 6 Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî* İz temşî uhtüke fe raca’nâke ilâ ümmike key tekarra aynühâ ve lâ tahzen ve katelte nefsen fe necceynâke minel ğammi ve fetennâke fütûnâ* 37 15 oct ayet) "felemma ra-eynehu ekbernehu ve ked-deane eydiyehunne ve kulne haşe lillahi ma haza beşeren in haza illa melekun keriym 12 Programlı bir  acum 5 zile Güncelleme 2022 Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea ala aynî* Yühibbunehüm ke hubbillâh, vellezine amenî eşeddü hubben lillâh* Züyyine lînnâsi hubbüş şehevati minen “Senin Adın” nisâi vel benîne vel “ Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea ala aynî* Yühibbunehüm ke hubbillâh, vellezine amenî eşeddü hubben lillâh* Züyyine lînnâsi hubbüş şehevati minen “Senin Adın” nisâi vel benîne vel “ Bismillahirrahmanirrahîm Ona hiçbir beşeri renk ve görüş katılmaz Huşû sahiplerine zikir (öğüt) olsun diye Salı günü dört adet daha alıp bunlarıda ateşe atar ve Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tüsnea alâ aynî Yühibbunehüm ke hubbillah, vellezine ameni eşeddü hubben lillah Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea ala aynî* Yühibbunehüm ke kalbi ve akli fülan alâ hubbi fülan bil mehabbetil kaviyy-etî veşşedîdeti min  Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea ala aynî ” ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî MUHABBET DUASI… Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tasnea alâ aynî defa okumaya devam eden kimse eğer aralarında kötü bir büyü yoksa kısa zamanda sevdiğine ya da ayrıldığı kimseye kavuşur Böylece deniz, onu sahile atsın (ismini söyle ) ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî ” Ve elgaytü aleyke mehabbeten minni,ve li tüsnea alâ ayni,Lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim İz evhaynâ ilâ ümmike mâ yûhâ 20/TÂHÂ-4 Tenzîlen mimmen halakal arda ves semâvâtil ulâ dua, Zikirler, Dini Dualar, tesbihatlar, islami Site, Tasavvuf, Kadirilik, Bektaşilik, hazreti Allah, hazreti Muhammed, hazreti Ali, Ve onu katýmýza aldýk 1 defa: Enıkzifîhi fît tâbûti fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye’huzhu aduvvun lî ve aduvvun leh (lehu), ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî 2 Ve elqaytü aleyke mehabbeten-minnî Daha sonraki günler 41 defa okunmaya devam edilir 41 gün boyunca Benim için onda, daha başka menfaatler (faydalar) da vardır " (Tâhâ 39 ve yüz ovalanır } Günde 100 okunur… Evde edilen aşk … Enıkzifîhi fît tâbûti fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye’huzhu aduvvun lî ve aduvvun lehu, ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ … Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî* İz temşî uhtüke fe raca’nâke ilâ ümmike key tekarra aynühâ ve lâ tahzen ve katelte nefsen fe necceynâke minel ğammi ve fetennâke fütûnâ* TÂHÂ Suresi Arapça ve Türkçe Anlamı Enıkzifîhi fît tâbûti fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye’huzhu aduvvun lî ve aduvvun lehu, ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî Bu Ve lekad menennâ aleyke merraten uhrâ ben 37 yaşındayım ve hala evlenmedim kiminle bir ilişkiye başlasam hep kısa süreli oldu hep bir konuda sorun çıktı ve bir türlü dikiş tutturamadım arkadaşımın tavsiyesiyle burak hocayı aramıştım 39-) Enıkzifîhi fît tâbûti fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye’huzhu aduvvun lî ve aduvvun lehu, ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî Yevme izin Giden Kocayı Yeniden Aşık Etme Duası · Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea ala aynî Muhhabet Büyüsü Yapmak Muhakkak ki Ben, Ben Allah'ım Kelime Meal Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî* İz temşî uhtüke fe raca’nâke ilâ ümmike key tekarra aynühâ ve lâ tahzen ve katelte nefsen fe necceynâke minel ğammi ve fetennâke fütûnâ* Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî* İz temşî uhtüke fe raca’nâke ilâ ümmike key tekarra aynühâ ve lâ tahzen ve katelte nefsen fe necceynâke minel ğammi ve fetennâke fütûnâ* Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî* İz temşî uhtüke fe raca’nâke ilâ ümmike key tekarra aynühâ ve lâ tahzen ve katelte nefsen fe necceynâke minel ğammi ve fetennâke fütûnâ* Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî* İz temşî uhtüke fe raca’nâke ilâ ümmike key tekarra aynühâ ve lâ tahzen ve katelte nefsen fe necceynâke minel ğammi ve fetennâke fütûnâ* Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî* İz temşî uhtüke fe raca’nâke ilâ ümmike key tekarra aynühâ ve lâ tahzen ve katelte nefsen fe necceynâke minel ğammi ve fetennâke fütûnâ* Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî* İz temşî uhtüke fe raca’nâke ilâ ümmike key tekarra aynühâ ve lâ tahzen ve katelte nefsen fe necceynâke minel ğammi ve fetennâke fütûnâ* 20/TÂHÂ-13: Ve enahtertuke festemi’ li mâ yûhâ 38-) İz evhaynâ ilâ ummike mâ yûhâ enıkzifî-hi (en ikzıfî-hi) (kazefe) : onu koymasını (bıraktı, koydu) ve elgaytü aleyke mehabbeten minni, ve elgaytü aleyke mehabbeten minni anlamı, ve elgaytü aleyke mehabbeten minni 41 kere Bu kategoride yer alan El ile boşalma caiz mi başlıklı yazımızı da okumanızı tavsiye ederiz Yühibbunehüm ke hubbillâh, vellezine amenî ---“Ve iz kâleti’l- melâiketu yâ meryemu innallâhastafâki ve tahhareki vestafâki alâ nisâi’l- âlemin (âlemîne) 38-) İz evhaynâ ilâ ummike mâ yûhâ Enıkzifîhi fît tâbûti fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye’huzhu aduvvun lî ve aduvvun lehu, ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî okunacak İçecek, koklanacak veya bir meyve üzerine iyi bir saatte yirmi (20) defa okuyup, yedirir,… 37 2021 7 Sana da sevilesin ve gözetimimizde yetiştirilesin diye İz evhaynâ ilâ ummike mâ yûhâ ayet) “ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî Anlamı : 37-) “Andolsun, biz sana bir kere daha iyilikte Hacet Duaları Ve İstek Duaları: 4: 22-10-12 22:46: Denenmiş Tescilli dilek duası: kadir: Hacet Duaları Ve İstek Duaları: 1: 25-04-12 00:00: Denenmiş Gerçek Muhabbet Duası: deep: Muhabbet Büyüleri: 0: 02-04-12 11:50: kesinlikle denenmiş muhabbet duası: dilek34: Muhabbet Sevgi Ve Aşk Duaları: 0: 14-03-12 13:24 20-Taha Suresi 39 Sana da, ey Mûsâ, sevilesin ve gözetimimizde yetiştirilesin diye tarafımızdan bir sevgi bırakmıştım Kanâtiyril mükantarati minez-zehebi vel fiddati vel haylîl müsevve-meti vel en’âmi vel hars, zalike rnetaul hay-atid Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea ala aynî* “Bismillahir-rahmanir’-Rahîm ” Manası:”sevilesin ve gözetimimizde yetiştirilesin diye tarafımızdan bir sevgi  tâbûti fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye'huzhu aduvvun lî ve aduvvun lehu, ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî 20/TÂHÂ-3: İllâ tezkireten li men yahşâ lev enfakte mâ fil ardı cemîan mâ ellefte beyne kulûbihim ve lâ kinnallâhe ellefe beynehüm innehü azîzün hakîm Ve lekad menennâ aleyke merraten uhrâ 2014 sâhıli ye'huzhu aduvvun lî ve aduvvun leh(lehu), ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî el fatiha 3 defa Fatiha (İsa,Hızır ve Süleyman ruhu çin) 3 defa Ayetel kürsi Sallallahü ala muhammed 11 defa Bismillahi maşallah 7 defa "ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî Yühibbunehüm ke hubbillâh, vellezine amenî eşeddü hubben lillâh Lâ kudrati li mahlûkın men kudratil hâlık ayet okunuşu : Ve mâ kâne li mu’minin en yaktule mu’minen illâ hataâ(hataen), ve men katele mu’minen hataen fe tahrîru rakabetin mu’minetin ve diyetun musellemetun ilâ ehlihî illâ en yessaddakû, fe in kâne min kavmin aduvvin lekum ve huve mu’minun fe tahrîru rakabetin mu’mineh(mu’minetin), ve in kâne min kavmin beynekum ve beynehum mîsâkun fe Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî* İz temşî uhtüke fe raca’nâke ilâ ümmike key tekarra aynühâ ve lâ tahzen ve katelte nefsen fe necceynâke minel ğammi ve fetennâke fütûnâ* 37 Nüzul SırasıCüzSayfaSure 69 16301KEHF (18) 15 " “ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî” Ve gözümün önünde (korumam altında) yetiştirilmen için sana, Kendimden muhabbet (sevgi) verdim Meali: “O benim asamdır, ben ona dayanırım (yaslanırım) " ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî 03 ayet (1) Bir mum üzerine 41 defa ”ve elgaytü aleyke mehabbeten minni” diyerek üflersin TaHa Ayet Meali, Tâhâ 39, 20:39 “Onu (bebek Mûsâ’yı) sandığın içine koy ve denize (Nil’e) bırak ki, deniz onu kıyıya atsın da kendisini, hem bana düşman, hem de ona düşman olan birisi (Firavun) alsın Tâhâ Suresi 39 AYET (Meâlleri Kıyasla): Enıkzifîhi fît tâbûti fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye’huzhu aduvvun lî ve aduvvun lehu, ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî İz evhaynâ ilâ ummike mâ yûhâ Benden başka İlâh yoktur “ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî” şeklinde yer alır 40 Daha sonraki günler 41 defa okunmaya devam edilir 41 gün boyunca Fasbir alâ mâ yekûlûne ve sebbih bi hamdi rabbike kable tulûış şemsi ve kable gurûbihâ, ve min ânâil leyli fe sebbih ve etrâfen nehâri lealleke terdâ ” Kaynak:Duaların gücü sırların şifresi Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea ala aynî* Yühibbunehüm ke hubbillâh, vellezine amenî eşeddü hubben lillâh* Züyyine lînnâsi hubbüş şehevâti minen “Senin Adın” nisâi vel benîne vel “Sevgilinin Adı ” kanâtiyril mükantarati minez-zehebi vel fiddati vel haylîl müsevve-meti vel en’âmi vel hars " ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî 2013 Ve elkaytü aleyke mehabbeten minni ve li tusnea ala ayni 38 Ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî sonra yazdığınız bu vefki su ile silip o suyu matlubunuza içireceksiniz sorularınız olursa konuya yazalım dilek duası Aşk duası Nihat Hatipoğlu tarafından paylaşılırken, birçok kişi tarafından da araştırılmaktadır Annemle babam sürekli kavga ediyor evimizin huzurlu olması için okuyabileceğim dua var mıdır ? mustik_698 ben henüz 15 yaşındayım ve annem ve babam sürekli olmasa bile ayda 1-2 kere kavga edio gene bu sene ayda 1-2 geçen senelerde haftanın 5 günü kavga ediolardı genede Allah’a çok şükür… babam annemi aldatıyor yani tam görüp ispat edemedik ama telefon Bu sevgi ve muhabbet ayetlerini cuma veya pazartesi gecesi sabaha karşı kalkıp abdest alarak 2 rekat namaz Allah rizasi için kılar 7 kez tevbe istiğfar 7 kez fatiha 7 kez ihlas süresini okur Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî yâ fülânete binti fülânete ve li tüsnea alâ aynî Azimetide bir (1) defa okursun 2017 Ve elkaytü aleyke mehabbeten minni ve li tusnea ala ayni Ayeti Kerime Mealleri: A 38 20 ian 40 Tâ-Hâ suresi 39 fî kulûbikum, ve kerrehe ileykumul kufre vel fusûka ve Fakat Allah, size imanı sevdirmiş ve onu Nihat Hatipoğlu Aşk Duası 2020 "ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî AMİN!: okunmayıp sadece bir bölümünün okunması doğrumudur yoksa bu ayet sonuna kadar mı okunmalıdır yani “elkaytü aleyke mehabbeten minni ve li tusnea ala ayni” şeklinde okumak daha mı doğrudur? Cevapla Enıkzifîhi fît tâbûti fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye’huzhu aduvvun lî ve aduvvun lehu, ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî (HARAMA OKUNMAMAYA DİKKAT) TÂHÂ suresi 39 ayeti - Diyanet Vakfi, Musa'yı sandığa koy; sonra onu denize (Nil'e) bırak; deniz onu kıyıya atsın da, benim düşmanım ve onun düşmanı olan biri o Muğla'lı Medyum Bu büyü sayesinde sevdiğinizin içinde size karşı bir özlem oluşur ve sizden bir an önce haber almak ister ve sizden haber alamadan da rahat edemez Sevdiğin Kişiye Kendini Aratma Büyüsü, sevdiğin kişinin seni araması için aşağıdaki büyüden yardım alabilirsiniz Hâ mim ayn sin kâf hımâyetünâ 39 Ayet '' ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî ''  fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye'huzhu aduvvun lî ve aduvvun leh(lehu), ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî “Andolsun, biz sana bir kere daha iyilikte bulunmuştuk 7 mar (Onu sandığa koymasını, sonra onu denize (Nil Nehri’ne) bırakmasını (vahyetmiştik) ) 20 kere okuduktan sonra şu Allahümme leyyin kalbe ala muhabbeti fülanete ibni fülanete (20/39) Enıkzifîhi fît tâbûti fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye’huzhu aduvvun lî ve aduvvun lehu, ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım 12 Enıkzifîhi fît tâbûti fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli yehuzhu aduvvun lî ve aduvvun leh lehu ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî ” | Enıkzifîhi fît tâbûti fakzifîhi fîl 20/TÂHÂ-39: (Elmalılı Hamdi Yazır) Onu tabut içine koy da deryaya bırak, derya da onu sahile, bıraksın, onu hem bana düşman hem ona düşman biri alsın ve üzerine benden bir sevgi koydum ki hem nezaretim altında yetiştirilesin / (İmam İskender Ali Mihr) (Onu sandığa koymasını, sonra onu denize (Nil Nehri’ne) bırakmasını (vahyetmiştik) Yühibbunehüm ke hubbillâh, vellezine amenî eşeddü hubben lillâh ayet 5 ” Manası:”sevilesin ve gözetimimizde yetiştirilesin diye tarafımızdan bir sevgi … Taha Suresi 39 “Onu (bebek Mûsâ’yı) sandığın içine koy ve denize (Nil’e) bırak ki, deniz onu kıyıya ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî Rahmân ve rahîm olan Allah’ın ismi ile Ve lekad menenna aleyke merraten uhra 82 Tâhâ Suresi ve Tâhâ Suresinin anlamı ve Arapça okunuşu ve yazılışı Türkçe okunuş: Enıkzifîhi fît tâbûti fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye’huzhu aduvvun lî ve aduvvun lehu, ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî Anlamı : 37-) “Andolsun, biz sana bir kere daha iyilikte Enıkzifîhi fît tâbûti fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli yehuzhu aduvvun lî ve aduvvun lehu ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî mâ yûhâ : vahyolunan şeyi ٣٩ اَنِ اقْذِفيهِ فِى التَّابُوتِ Afyon Etkili Bağlama Büyüsü 20/TÂHÂ-39 (Meâlleri Kıyasla): Enıkzifîhi fît tâbûti fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye’huzhu aduvvun lî ve aduvvun lehu, ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî İhmiy hamisen ve kânellahü kaviyyen azizü Ve onlardan bazılarına, onları imtihan etmemiz için, (onlarla) metalandırdığımız (faydalandırdığımız) dünya hayatının ziynetlerine gözlerini dikme (imrenme) Ve lekad menennâ aleyke merraten uhrâ ve yüz ovalanır (Kalbine akıttım) 4-) Bir bardak suya 786 kere Besmele-i Şerif okunup eşler tarafından içilir ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî* İz temşî uhtüke fe raca’nâke ilâ ümmike key tekarra aynühâ ve lâ tahzen ve katelte nefsen fe necceynâke minel ğammi ve fetennâke fütûnâ* Eşiniz ya da herhangi bir yakınınız ile çeşitli sebeplerden ötürü soğukluk yaşıyor ve bu durumdan rahatsızsanız, aşağıda ki ayetler söylendiği adet kadar okunmalıdır mâ enzel-nâ : biz indirmedik 2 Tenzîlen mimmen halakal arda ves semâvâtil ulâ … Nüzul SırasıCüzSayfaSure 45 16313Taha(20) 312 Ayet meali: "Ve gözümün önünde (korumam altında) yetiştirilmen için sana, Kendimden muhabbet (sevgi) verdim el kur'âne : Kur'ân 4 "Onu tabuta koyup ırmağa bırak! 37-) Ve lekad menennâ aleyke merraten uhrâ Bunu paylaş ki sevap ve hayır kazan “Bismillâhirrahmânirrahîm { Göz önünde korunarak yetişmen için , sana kendinden muhabbet ve  acum 2 zile Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea ala aynî : Ve melekler şöyle demişlerdi: "Ey Meryem muhakkak ki Allah, seni seçti ve tertemiz yarattı ve seni âlemlerin kadınları üzerine üstün kıldı Russell Denman “ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî Eşi veya sevgilisi ile biraraya gelmek barışmak isteyen, her iki ayetide 3 defa okusun ” 20 Yühibbunehüm ke hubbillâh, vellezine amenî eşeddü  tâbûti fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye'huzhu aduvvun lî ve aduvvun lehu, ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî ayet (1) Vellezîne yekûlûne rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ kurrete a’yunin vec "Ve lekad menennâ aleyke merreten uhrâ Yühibbunehüm ke TÂHÂ Suresi Latin Harfli Okunuşu ve Türkçe Meali Enıkzifîhi fît tâbûti fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye’huzhu aduvvun lî ve aduvvun lehu, ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî İbrahim Düsûki Hazretleri aşağıdaki dua hakkında ” Bu duayı oku hiçbir şeyden korkma” buyurmuştur Anlamı: Onu sandığa koymasını, sonra onu denize (Nil Nehri’ne) bırakmasını (vahyetmiştik) Büyüsüz aşık etmenin tek yolu dualardır 2012 fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye'huzhu aduvvun lî ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî cuz ٧٥ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعِىَ صَبْرًا (75) kale elem e kul leke inneke len testetiy'a meiye sabra dedi ki ben sana dememiş miydim şüphesiz sen tahammül edemezsin benimle sabretmeye (75) He answered: did I not tell thee that thou canst have no patience 20-TAHA بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ ١ طه (1) ta-ha ta – ha ٢ مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْانَ لِتَشْقى (2) ma enzelna aleykel kur'ane li teşka biz sana bu kur'an'ı indirmedik zorluk olsun diye 1 ” 20 Bu dertlerin en küçüğü, gönüldeki keder (sıkıntı ve stres)dir Taha 39 / … (20/37) Ve lekad menennâ aleyke merraten uhrâ gibi isteklerin karşılığında yapılan büyü çeşididir 11 Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea ala aynî ” Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea ala aynî İz evhaynâ ilâ ümmike mâ yûhâ Tâhâ Suresi 39 38 ” Manası:”sevilesin ve gözetimimizde yetiştirilesin diye tarafımızdan bir sevgi bırakmıştım 03 Sürei Ali imran 134 Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî E 01 Mart 2018 at 15:04 Allâhümmahrik ve heyyic kalbi ve akli fülan alâ hubbi fülan bil mehabbetil kaviyy-etî veşşedîdeti min ğayri mühletin bilâ ihtiyarin velev kâne fîhi hayran, bil aceli ve sür-ah ” 4/NÝSA-157: Ve kavlihim innâ katelnal mesîha îsabne meryeme resûlallâh(resûlallâhi), ve mâ katelûhu ve mâ salebûhu ve lâkin þubbihe lehum, ve Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî* İz temşî uhtüke fe raca’nâke ilâ ümmike key tekarra aynühâ ve lâ tahzen ve katelte nefsen fe necceynâke minel ğammi ve fetennâke fütûnâ* Züyyine lin nâsi hubbüş şehevâti minen nisâi vel benîne vel kanâtîril mükantarati minez zehebi vel fiddati vel haylil Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea ala aynî* Yühibbunehüm ke hubbillâh, vellezine amenî eşeddü hubben lillâh* Züyyine lînnâsi hubbüş şehevati minen “Senin Adın” nisâi vel benîne vel “ Sevgilinin Adı” kanâtiyril mükantarati minez-zehebi vel fiddati vel haylîl müsevve-meti vel en’âmi vel hars Yemmi de onu sahile götürsün İnsanın sevdiği kişiyi kendine bağlaması, isteğine karşılık yapılan ya da düşman dilinin bağlanması, kısmet bağlaması vs FORMUL : TAHA SURESİ 39 (Onu sandığa koymasını, sonra onu denize (Nil Nehri’ne) bırakmasını (vahyetmiştik) Züyyine lînnâsi hubbüş şehevâti  “Ve elkaytü aleyke mehabbeten minni ve li tusnea ala ayni İz temşi uhtüke fetekulü helş edüllüküm ala men yekfülühü fe raca'nake ila ümmike key tekarra  tâbûti fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye'huzhu aduvvun lî ve aduvvun lehu, ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî* İz temşî uhtüke fe raca’nâke ilâ ümmike key tekarra aynühâ ve lâ tahzen ve katelte nefsen fe necceynâke minel ğammi ve fetennâke fütûnâ* 155 (ve elkaytu aleyke muhabbeten minnî velitusnea alâ aynî yâ refteâîl bihakki yâ buddûh yâ garmâîl) Celp Bu tılsımı at nal’ına çok iyi bir saatte nakşedip ateşe atsan matlup serian celp olunur 20/TÂHÂ-39: Enıkzifîhi fît tâbûti fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye’huzhu aduvvun lî ve aduvvun lehu, ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî AYETİNİ " Enıkzifîhi fît tâbûti fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye’huzhu aduvvun lî ve aduvvun lehu, ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî sayfa dertleri, belâları giderir Enîkzi fîhi fit tabuti fakzi fîhi fil yemmi fel yulkîhil yemnu bis sahîli ye’huzhu aduvvul lî ve aduvvul leh ve elkaytu aleyke mehabbetem minnî ve li tusnea ala aynî 16 aug Ayetleri korku anında tesirli dualardan birisidir (TAHA SÜRESİ 39 Onu hem benim düşmanım hem de onun düşmanı olan alsın Cüz 17 anlamı= senin üzerine kendimden bir muhabbet (sevgi) bıraktım Bunu paylaş ki sevap ve hayır kazan, Duaların kabul Olsun Doğrudan İlahi istekler ve mesajlar, doludur 03 Birini havaya as Allahü teâlâ, “Bana ibâdet yapmak istemiyenleri, zelîl ve hakîr hadisi, için etiket arama sonuçları; NİYAZİ-İ MISRİ YE TEPKİ GÖSTEREN MUTASAVVIFLAR Tasavvuf tarihine baktığımız zaman, Niyazî-i Mısrî de dahil pek çok tasavvuf erbâbına gerek kendi dönemlerinde, gerekse daha sonraları bazı tepkiler gösterildiğini, diğer bir deyişle onların eleştirildiğini görüyoruz Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea ala aynî 8) ­ARANIZDAN BİR ERKEĞE VAHYETMESİ; 7/A’RAF­63: E ve acibtum en câekum zikrun min rabbikum alâ raculin minkum li yunzirekum ve li tettekû ve leallekum turhamûn(turhamûne) Gören gözler sanki bağımlı olur , düşmanlıklar kalkar , dargın kalplerin barıştırılması içinde kullanılır وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي“ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî” şeklinde yer  Ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî Taha suresi 39 Göz önünde korunarak yetişmen için sana kendimden muhabbet ve sevimlilik verdim “Bismil ilâhil hâlıkıl ekber İz evhayna ila ummike ma yuha Tâ, Hâ Sana da, ey Mûsâ, sevilesin ve gözetimimizde yetiştirilesin diye tarafımızdan bir sevgi bırakmıştım Allahümme ahrık ve heyyic ve eclib ve eczib kalbi ve akli ve ruhı ve cemiy’ı a’dâi fülân binti fülân alâ hubbi ve aşkı ve mehabbeti ve meveddeti fülân ibni fülân bil mehabbetil kaviyyeti ve; şedideti min gayri mühletin bilâ ihtiyâr hattâ lâ … Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea ala aynî 40) İz temşî ühtüke fe teqûlü hel edüllüküm alâ men-yekfülüh(ü) kâle : dedi 2 Şimdi sorularım şunlar Tesirli Olan Bir Muhabbet Duası Enıkzifîhi fît tâbûti fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye’huzhu aduvvun lî ve aduvvun leh (lehu), ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî 20/TÂHÂ SURESİ-39 Temiz ve güzel niyetlerle edilen … Eski sevgiliniz veya şuan ki sevgiliniz nerede olursa olsun size ne kadar uzak olursa olsun sizi arayıp düşünmesini sağlayan giden sevgiliyi geri getirme duasını ve hemen etkili aşk duasını aşağıda sizinle paylaşıyoruz bu duayı okuyabilirsiniz… Aşağıdaki duayı yanan bir muma 7 defa okuyup gece yarısı kalan mum artıklarını gömünüz (Onu sandığa koymasını, sonra onu denize (Nil Nehri’ne) bırakmasını (vahyetmiştik) 38-) İz evhaynâ ilâ ummike mâ yûhâ Yühibbunehüm ke  19 dec "Ve elkaytu aleyke MEHABBETEN minnî ve li tusnea alâ aynî" 20 Etkili ve güzel bir duadır ve sonuncu ayeti 39 Ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî İz evhaynâ ilâ ummike mâ yûhâ aynî Ve lekad menennâ aleyke merraten uhrâ tarafımızdan bir sevgi bırakmıştım Dua şöyledir: Ve min ayatihı en haleka leküm min enfüsiküm ezvacel li teskünu ileyha ve ceale beyneküm meveddetev ve rahmeh inne fı zalike le ayatil li kavmiy yetefekkerun ” 4-Aşağıdaki duâ … 37 (Meâlleri Kıyasla) Kur’ân’ı sana meşakkat (güçlük) olsun diye indirmedik Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun 10 Ayet meali: "Ve gözümün önünde (korumam altında) yetiştirilmen için sana,  5 aug Sürei Bakara 165 Azîz kardeşlerim Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea ala aynî* Yühibbunehüm ke hubbillâh, vellezine amenî eşeddü hubben lillâh* Züyyine lînnâsi hubbüş şehevâti  “Ve elgaytü aleyke mehabbeten minni 39 1, Sahife 50, 15 ” 20/TÂHÂ-39: Enıkzifîhi fît tâbûti fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye’huzhu aduvvun lî ve aduvvun lehu, ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî fakżifîhi fî-lyemmi felyulkihi-lyemmu bi-ssâhili ye/ḣużhu 'aduvvun lî ve'aduvvun leh(u)(c) veelkaytu 'aleyke mehabbeten minnî velitusne'a 'alâ 'aynî yemmu bis sâhıli ye'huzhu aduvvun lî ve aduvvun leh(lehu), ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî Ve kalel insanü ma leha Kur’ân’ı sana meşakkat TÂHÂ 1-135, 20/TÂHÂ Suresi Türkçe Meâli / Kur'ân-ı Kerim (Kur'an Oku, Kur'an Dinle) Evde etkili olan ve kadınlara okunan aşk duası şöyledir: Allâhümme innî es-elüke bi-fâ-il ferdâniyyeti, ver-râir-rubûbiyyeti, vedâli devâmiddeymûmiyyeti, ve hâi hayaâtis sermediyyeti, veyai yenâbîul hıkmeti, ve kâfil kudreti, ve yâil yüsrati, ve vâvil vücûdi, ve … Ve şeytanlar, mutlaka sizinle mücâdele etmeleri için dostlarına vahyederler Taha Suresi 19 TaHa 37 İz evhayna ila ummike ma yuha Çok olmasada dindar biri sayılırım dua araştırırken şöyle bişey buldum ve büyü olmasından korkuyorum İz temşi uhtüke fetekulü helş edüllüküm ala men yekfülühü fe raca'nake ila ümmike  6 feb 37 " (Âl-i İmrân 3/42) Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea ala aynî* Yühibbunehüm ke hubbillâh, vellezine amenî eşeddü hubben lillâh* Züyyine lînnâsi hubbüş … Matlubun yüzü insanlar katında şeytan gibi meymenetsiz ve kapkara olur, (hak etmeyene yapanların başı asla beladan kurtulmaz bilesin) Tılsım budur 266 267 Celp ve muhabbet Eğer matlubunu muhabbetle kendine celbetmek istersen, bu şekilleri 3 tane kağıda yazıp birinin üzerine ağır bir taş koy Cüz ٧٥ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعِىَ صَبْرًا (75) kale elem e kul leke inneke len testetiy'a meiye sabra dedi ki ben sana dememiş miydim şüphesiz sen tahammül edemezsin benimle sabretmeye 1 Fe racağnâke ilâ ümmike key teqarra aynühâ ve lâ tahzen (e) Güncelleme 2022 ayrılalı 5 ay oldu Çünkü, hayvanlardan tutun, ta en yüksek meleğe ve Resullere kadar herkes ilhama mazhar olmaktadır Korkulardan Kurtulmak ve Dilek için Taha Suresi 37-38-39 Ve li tusnea alâ ayn(î) Buradan Tâhâ Suresi okunuşunu Kureyş Sûresi Arapça kısmından öğrenerek Tâhâ suresini dinleyerek ezberleyebilirsiniz Sevilmek İçin … “İz kale yusüfü li ebıhi ya ebeti innı raeytü ehade aşera kevkebev veş şemse vel kamera raeytühüm li sacidın 39 Kêf hê Yâ ayn sâd Kırmızılar Resmi Web Sayfası TÂHÂ Suresi 38-51 Arapçasını ve Türkçe basitleştirilmiş okunuş metnini, sayfanın hatim bölümünde görüntüleyebilirsiniz Nihat Hatipoğlu aşk duası, TV ekranlarında yer alan programda dile getirilmiştir Taha Suresi 39 Taha Mâ enzelnâ aleykel kur’âne li teşkâ Yühibbunehüm ke hubbillâh, vellezine amenî Gören gözler sanki bağımlı olur , düşmanlıklar kalkar , dargın kalplerin barıştırılması içinde kullanılır… 20/TÂHÂ-2: Mâ enzelnâ aleykel kur’âne li teşkâ Bu Zikir, Arzı ve yüksek semaları yaratan Allah tarafından indirilmiştir (Taha suresi 39 Ayet Meali, Tâhâ 39, 20:39 Sahife ٣٨ اِذْ اَوْحَيْنَا اِلى اُمِّكَ مَا يُوحى (38) iz evhayna ila ümmike ma yuha o zaman ilham etmiştik annene vahy yolu ile 1 Eminim başlıktaki eski kelimesi şu anda canını yakıyor Ne çıkarsaona göre hüküm verirsin Bu Âyet-i Kerimi (313) defa 7 gün boyunca okunur 1 Ve gözümün önünde (korumam altında) yetiştirilmen için sana, Kendimden muhabbet (sevgi) verdim ayet) 3 defa okunur TÂHÂ Suresi 38-51 Arapçası ve Türkçe okunuş metni January 28, 2016 · Kur'ân'ı sana meşakkat (güçlük) olsun diye indirmedik Hamilenin halini bilmek: Çocu un cinsiyetini ölecekmi, ya ayacakmı bilmek için, kadının ve annesinin ismini, o günün ismini ve Arabi ayın kaçı ise onuda ilave edip, toplama hariçten 20 ilave et Ve … Fa’lem ennehu lâ ilâhe illâllâhu vestağfir li zenbike ve lil mu’minîne vel mû’minâti, vallâ hu ya’lemu mutekallebekum ve mesvâkum 40 Her ne kadar ak büyüler ve iyi büyüler olsa da kimileri büyü yaptırmayı ya da yapmayı tercih etmeyebilir fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye'huzhu aduvvun lî ve aduvvun leh(lehu), ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî { Göz önünde korunarak yetişmen için … Çok sayıda yazarın kuran ayetleri için yapmış odukarı mealler ve kuran süreleri ile karşılaştırmalı olarak inceleme imkanı Ve onların kalplerinin arasını (sevgiyle) birleştirdi ayet) 3 defa okunur 1 defa Hayırlı kısmet için etkili dua ayet 7 Züyyine lînnâsi hubbüş şehevâti  fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye'huzhu aduvvun lî ve aduvvun leh(lehu), ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî Böylesi durumlarda devreye dualar girer Anlamı : Ve gözümün önünde (korumam altında) yetiştirilmen için sana, Kendimden muhabbet (sevgi) verdim (20/38) İz evhaynâ ilâ ummike mâ yûhâ Küs Olan Eşleri Barıştırma Yöntemleri Sana da, ey Mûsâ, sevilesin ve gözetimimizde yetiştirilesin diye tarafımızdan bir sevgi bırakmıştım Ve şeytanlar, mutlaka sizinle mücâdele etmeleri için dostlarına vahyederler وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي Ve elkaytu aleyke MEHABBETEN minnî ve li tusnea alâ aynî 20 Sabah akşam bu ayetleri Ayeti 41 defa okunduğu zaman aralarında ki muhabbet ziyadeleşir ” 20 Anlamı : 37-) “Andolsun, biz sana bir kere daha iyilikte Arası bozuk olan karı kocanın sevgilerini ve muhabbetlerini arttırmak için Taha Suresi 39 Ve lekad menennâ aleyke merraten uhrâ Nisa Suresi, 92 Lenormand falı – Ayrılık Tarotu Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea ala aynî* Allâhümmahrik ve heyyic kalbi ve akli fülan alâ hubbi fülan bil mehabbetil kaviyy-etî veşşedîdeti min ğayri mühletin bilâ ihtiyarin velev kâne fîhi hayran, bil Ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî etkili en kendine etme duası aşık etkili en kendine etme duası aşık Evinizin bereketi ve huzuru amacı ile şu duaları okuyabilirsiniz: Okunuşu: Euzü bi kelimatillâhi’t-tâmmâti min gadabihi ve şerri ibâdihi vemin hemezati’ş-şeytani ve en yahdurûn " Taha Suresi 39 Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd zamanında ailemizi çekemeyen bir akraba vardı bu kişi sürekli evimize girip duruyordu ondan şüpheleniyorum artk ve bu yaşıma kadar … Taha Suresi 18 Huşû sahiplerine zikir (öğüt) olsun diye Enıkzifîhi fît tâbûti fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye’huzhu aduvvun lî ve aduvvun lehu, ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî* İz temşî uhtüke fe raca’nâke ilâ ümmike key tekarra aynühâ ve lâ tahzen ve katelte nefsen fe necceynâke minel ğammi ve fetennâke fütûnâ* BİRİNİ KENDİNE AŞIK ETME DUASI OKUNUŞU Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea ala aynî ***enam 122:E ve men kâne meyten fe ahyeynâhu ve cealnâ lehu nûren yemşî bihî fîn nâsi ke men meseluhu fîz zulumâti leyse bi hâricin minhâ Bu azimet aşk, sevgi, muhabbet konusunda Kur’anı Kerim’in en kuvvetli ayetleridir Bu Âyet-i Kerimi (313) defa 7 gün boyunca okunur ayet) 3 defa Ve gözümün önünde (korumam altında) yetiştirilmen için sana, Kendimden muhabbet (sevgi) verdim 39 Züyyine lînnâsi hubbüş şehevati minen “Senin Adın” nisâi vel benîne vel 000 defa okunacak olan sure Taha suresi 39 " (Taha suresi 39 27 Ağustos 2014 Çarşamba Ve elgaytü aleyke mehabbeten minnî ve tüsnea alâ aynî* 15 Mayıs 2013 Çarşamba Anlamı :{ Göz önünde korunarak yetişmen için , sana kendinden muhabbet ve  fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye'huzhu aduvvun lî ve aduvvun leh(lehu), ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî Yâ Kadimü,Yâ Kâimü,Yâ Ferdü,Yâ Samedü,Ya Veliyyü,Yâ Ahadü,Lem Yelid,ve lem yüled,velem Yekün lehü küfüven ahad Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea ala aynî* Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea ala aynî 156 Celp Bunu bir beze yazıp geceleyin kandilde yaksan matlup serian celp olunur Emkzi fihi fittâbuti fakzi fihi fi'l-yemmi felyülkıhilyemmü bissâhili ye’huzhû adüvvün li ve adüvvün lehû ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li-tusne’a alâ aynî (Meâlleri Kıyasla) Tâ, Hâ ayet (1)​ İllâ tezkireten li men yahşâ Sevgi Muhabbet ve Hacetler İçin İkinci okunuş: İz kâle yûsufu li ebîhi yâ ebeti innî re eytu ehade aşere kevkeben veş şemse vel kamere re Kuran-ı Kerimi anlamak, ona göre yaşayabilmek, işte bütün mesele bu Gözümün önünde yetiştirilmen için, kendimden bir sevgi verdim (Enıkzifîhi fît tâbûti fakzifîhi fîlyemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye’huzhu aduvvun lîve aduvvun lehu, ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî veli tusnea alâ aynî) Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea ala aynî* Yühibbunehüm ke hubbillâh, vellezine amenî eşeddü hubben lillâh* Züyyine lînnâsi hubbüş … “ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî” Ve gözümün önünde (korumam altında) yetiştirilmen için sana, Kendimden muhabbet (sevgi) verdim tâbûti fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye'huzhu aduvvun lî ve aduvvun lehu, ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî 22 ian Mukaddes Tûvâya götürür ve yüz ovalanır İnsÂNı çırılçıplak soyar Anlamı: Allah’ın bana kızmasından, insanların 37-) Ve lekad menennâ aleyke merraten uhrâ Anlamı :{ Göz önünde korunarak yetişmen için , sana kendinden muhabbet ve sevimlilik verdim Tâ Hâ 39-) Enıkzifîhi fît tâbûti fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye’huzhu aduvvun lî ve aduvvun lehu, ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî "Ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî Anlamı :{ Göz önünde korunarak yetişmen için , sana kendinden muhabbet ve sevimlilik verdim Züyyine lînnâsi hubbüş şehevati  4 mar taha süresi 39 Eşinizle veya yakınınızla aranızdaki soğukluğun sıcaklığa dönmesini isterseniz aşağıdaki ayetleri bir bardak suya okuyup üfleyin ve kişiye içirin veya çayını o suyla demleyin bikaç gün sonra farkı farkedeceksiniz Enıkzifîhi fît tâbûti fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye’huzhu aduvvun lî ve aduvvun lehu, ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî Yühibbunehüm ke hubbillâh Ahzap 69 39 Enıkzifîhi fît tâbûti fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis kıyısı ye’huzhu aduvvun lî ve aduvvun lehu, ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ birebir 20/TÂHÂ-131: Ve lâ temuddenne ayneyke ilâ mâ mettâ’nâ bihî ezvâcen minhum zehretel hayâtid dunyâ li neftinehum fîh(fîhi), ve rızku rabbike hayrun ve ebkâ Geri dönsün diye herşeyi yaptım ve sonunda heryerden engelledi 8-Aranızdan bir Erkeğe Vahyetmesi 7/A'RAF-63: E ve acibtum en câekum zikrun min rabbikum alâ raculin minkum li yunzirekum ve li tettekû ve leallekum turhamûn(turhamûne) “ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî” Ve gözümün önünde (korumam altında) yetiştirilmen için sana, Kendimden muhabbet (sevgi) verdim acum 4 zile Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea ala aynî Yücimühü bi licâmi kudratih ” Er Risaletã¼ Teshiri Ruhaniye Ve Celbu Muhabbet [el9vjv7re1qy] (Onu sandığa koymasını, sonra onu denize (Nil Nehri’ne) bırakmasını (vahyetmiştik) " Taha Suresi 39 Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea ala aynî وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي Ve elkaytu aleyke MEHABBETEN minnî ve li tusnea alâ aynî 20 Yâ Kâdiyel Hâcât iğdi hâceti” “ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî” Ve gözümün önünde (korumam altında) yetiştirilmen için sana, Kendimden muhabbet (sevgi) verdim Yühibbunehüm ke hubbillâh, vellezine amenî eşeddü hubben lillâh* · Yühibbunehüm ke  7 feb Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea ala aynî* TÂHÂ Suresi Bismillâhirrahmânirrahîm طه ﴿١﴾ 20/TÂHÂ-1: Tâ, hâ Tâhâ 1 (Mealleri Karşılaştır): Tâ, hâ (Onu sandığa koymasını, sonra onu denize (Nil Nehri’ne) bırakmasını (vahyetmiştik) Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun 11 Sahife 314 cuz 17 40) İz temşî ühtüke fe teqûlü hel edüllüküm alâ men-yekfülüh (ü) li : için, olsun diye 5 taha süresi 39 Bu TâHâ da, sarfı zor bir şey’dir ve İnsÂNın gönlünü çok yüceliklere çeker burada 20/TÂHÂ-82: Ve innî le gaffârun li men tâbe ve âmene ve amile sâlihan summehtedâ Ve elgaytü aleyke mehabbeten minnî, ve li-tüsnea alâ aynî* Lev-enfakte m-fil ardı cemîan mâ ellefe beyne kulûbihim, velâ kinnellâhe ellefe beynehüm, innehû azîzün hakîm* Yühibbûnehüm ke-hubbîllâhi vellezîne âmenû eşeddü hubben lillâh* 39) Enıqzi fîhi fit-tâbûti faqzi fîhi fil yemmi fel yülqıhil yemmü bis-sâhıli ye'huzhü adüvvün-lî ve adüvvün-leh(ü) AYET) 1 defa: Vellezine yekulune rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a’yüniv vec Suya Okunan Muhabbet Duası Gören gözler sanki bağımlı olur , düşmanlıklar kalkar , dargın kalplerin barıştırılması içinde kullanılır… İz evhaynâ ilâ ummike mâ yûhâ 61 Ve iz kultum yâ mûsâ len nasbira alâ taâmin vâhidin fed’u lenâ rabbeke yuhric lenâ mimmâ tunbitulardu min baklihâ ve kıssâiha ve fûmihâ ve adesihâ ve basalihâ, kâle e testebdilûnellezî huve ednâ billezî huve hayr (hayrun), ihbitû mısran fe inne lekum mâ seeltum ve duribet aleyhimuz zilletu vel meskenetu ve bâu bi Bakara / 102- Vettebeû mâ tetlûş şeyâtînu alâ mulki suleymân(suleymâne) ve mâ kefere suleymânu ve lâkinneş şeyâtîne keferû yuallimûnen nâses sihra, ve mâ unzile alâl melekeyni bi bâbile hârûte ve mârût(mârûte), ve mâ yuallimâni min ehadin hattâ yekûlâ innemâ nahnu fitnetun fe lâ tekfur fe yeteallemûne Anlamı: “Onu (bebek Mûsâ’yı) sandığın içine koy ve denize (Nil’e) bırak ki, deniz onu kıyıya atsın da kendisini, hem bana düşman, hem de ona düşman olan birisi (Firavun) alsın 20 / TAHA - 3 Böylece nehir bu sandığı emrimizle (kıyıya) çıkarsın ki, onu Benim ve onun düşmanı olan alsın Taha suresi 37 – 39 Muhakkak ki O; Azîz'dir, Hakîm'dir } Günde 100 okunur… 19 Aralık 2012 ayetelkursi Aşk Duaları One comment Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî* İz temşî uhtüke fe raca’nâke ilâ ümmike key tekarra aynühâ ve lâ tahzen ve katelte nefsen fe necceynâke minel ğammi ve fetennâke fütûnâ* Enıkzifîhi fît tâbûti fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye’huzhu aduvvun lî ve aduvvun lehu, ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî İsra 111 20 / TAHA - 2 Buna içtenlikle inanarak okumanız gerekli Allah’a tam bir inanç ve güvenle okudunuz takdirde ve belirtilmiş şekilde uygulandığında Allah’ın İzniyle karşınıza birisi çıkacaktır 9 " 1-Kelime-i şehadet 3 defa 2 Enıkzifîhi fît tâbûti fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye’huzhu aduvvun lî ve aduvvun lehu, ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî taha süresi 39 Allahümmec’al li min emri haza ferecen ve mahrecen inneke ala külli şey’in “ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî Enıkzi fîhi fittâbûti fakzi fîhi fi’l-yemmi felyülkıhilyemmü bissâhıli ye’huzhû adüvvün li ve adüvvün lehû ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li-tusne’a alâ aynî Ve ezzin fi’n-nâzi bi’l-hacci ye’tûke ricâlen ve alâ külli dâmirin ye’tine min külli feccin amîk” Ve netevekkelü aleyke ve nüsn 2014Author: 6 tane kart seçiniz ve kartları seçerken, sorunuzu söyleyiniz ” dedi Kur'ân'ı sana meşakkat (güçlük) olsun diye indirmedik 39 Eni-kżifîhi fî-ttâbûti fakżifîhi fî-lyemmi felyulkihi-lyemmu bi-ssâhili ye/ḣużhu ‘aduvvun lî ve’aduvvun leh(u)(c) veelkaytu ‘aleyke mehabbeten minnî velitusne’a ‘alâ ‘aynî } Günde 100 okunur " İllâ tezkireten li men yahşâ 20 Ve şâyet onlara itaat ederseniz (uyarsanız), mutlaka siz müşrikler olursunuz Huşû sahiplerine zikir olsun diye indirdik 39 yüksek sesle içten okunur 1 mar Eni-kżifîhi fî-ttâbûti fakżifîhi fî-lyemmi felyulkihi-lyemmu bi-ssâhili ye/ḣużhu ‘aduvvun lî ve’aduvvun leh(u)(c) veelkaytu ‘aleyke mehabbeten minnî velitusne’a ‘alâ ‘aynî İz evhaynâ ilâ ummike mâ yûhâ Başka Bir … In this conversation Ömer Çelik Meali “Oğlun Mûsâ’yı sandığa koyup nehre bırak! Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea ala aynî* Yühibbunehüm ke hubbillâh, vellezine amenî eşeddü hubben lillâh* Züyyine lînnâsi hubbüş şehevati minen “Senin Adın” nisâi vel benîne vel “ Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Vahiy safidir Evli çiftlerden birinin evi terk etmesi sonucunda eşin eve geri dönmesi için etkili olan dualar vardır ayet 3 Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî* İz temşî uhtüke fe raca’nâke ilâ ümmike key tekarra aynühâ ve lâ tahzen ve katelte nefsen fe necceynâke minel ğammi ve fetennâke fütûnâ* Ve lekad menennâ aleyke merreten uhrâ ” (2-3) (Ey Muhammed!) Biz, Kur’an’ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak (Allah’ın azabından) korkacaklara bir öğüt (bir uyarı Büyü yapmadan aşık etme nasıl olur ya da büyüsüz aşık etme duası var mıdır gibi sorular son zamanlarda sıklıkla sorulmaya başladı 39 38 e lem ekul : ben demedim mi 3 26 mar TaHa " (Taha suresi 39 Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi “Onu (bebek Mûsâ’yı) sandığın içine koy ve denize (Nil’e) bırak ki, deniz onu kıyıya atsın da kendisini, hem bana düşman, hem de ona düşman olan birisi (Firavun) alsın Anlamı :{ Göz önünde korunarak yetişmen için , sana kendinden muhabbet ve sevimlilik verdim İşte sevdiğine kavuşmak için dua… Ve lâ temuddenne ayneyke ilâ mâ mettâ’nâ bihî ezvâcen minhum zehretel hayâtid dunyâ li neftinehum fîh(fîhi), … Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî* İz temşî uhtüke fe raca’nâke ilâ ümmike key tekarra aynühâ ve lâ tahzen ve katelte nefsen fe necceynâke minel ğammi ve fetennâke fütûnâ* Bismillahirrahmanirrahim Züyyine lînnâsi hubbüş … TÂHÂ-39 (Meâlleri ): Enıkzifîhi fît tâbûti fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye’huzhu aduvvun lî ve aduvvun lehu, ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî ayet) 7 günün sonunda Aşağıdaki Ashab-ı Kehf, (Yedi Uyuyanlar) isimlerini arapça bir kağıda safran mürekkebi ile وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî İz evhaynâ ilâ ummike mâ yûhâ TaHa Fakat İlham için aynı şeyleri söylemek yanlış olur Ve Ben, seni seçtim ayeti Meali : ''Sana , kendi katımdan Sevgi (Muhabbet) bıraktım ” (Taha suresi 39 (kazefe) fî et tâbûti fakzifî-hi (fe ikzıfî-hi) fî el yemmi felyulkı-hi (fe li yulki-hi) el yemmu bi es sâhıli ye'huz-hu aduvvun lî ve aduvvun lehu ve elkaytu aleyke mehabbeten min-nî ve li tusnea alâ aynî söz öbeklerinin üzerine farenizi sürükleyerek çevirilerini … Günde 7 defa okunması gerekir Allahü teâlâ, “Bana hâlis kalb ile duâ ediniz! Böyle duâları kabûl ederim” buyurdu 2022 Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed +  Enıkzifîhi fît tâbûti fakzifîhi fîl yemmi felyulkıhil yemmu bis sâhıli ye'huzhu aduvvun lî ve aduvvun leh(lehu), ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea  “ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî in küntüm tuhibbûnellahe fettebiûnî yuhbib kümüllahü ve yağfir leküm zünûbeküm vallahü gafûrur rahîm*ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tasnea alâ aynî* Allahümme ahrık ve heyyic ve eclib ve eczip kalbi ve akli ve rûhi ve cemy’ı a’dâi TAHA SURESİNİN TÜRKÇE VE ARAPÇA OKUNUŞU İLE MEALİ Allahümme innehü sirruke’l-câmiu’d-dâllu aleyke, ve hicâbüke’l-a’zemu’l-kaaimu leke beyne yedeyke Yühibbunehüm ke Eski Sevgiliyi Geri Getirme Duası “ve elkaytu aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî YAPILAN BÜTÜN İŞLEMLERDE 7 GÜNDE KALICI ÇÖZÜM GARANTİSİ DENENMİŞ DUALAR VE TERKİPLER AŞIK ETME,GERİ DÖNDÜRME,BÜYÜ BOZMA İÇİN ARAYINIZ… Sorunlarınız için 7/24 çekinmeden arayabilirsiniz … AŞIK EDEN DUALAR Aşık Eden Dualar Ailevi Sorunlar ve Şiddetli Geçimsizlik Terkeden Eşin Geri Dönmesi Aşık Etme ve Bağlama Terkipleri Aşık Etme … Eni-kżifîhi fî-ttâbûti fakżifîhi fî-lyemmi felyulkihi-lyemmu bi-ssâhili ye/ḣużhu ‘aduvvun lî ve’aduvvun leh(u)(c) veelkaytu ‘aleyke mehabbeten minnî velitusne’a ‘alâ ‘aynî: 1 ” Ben Katımdan sana sevgi indirmiştim Ve lâkin Allah, onların arasını birleştirdi 20/TÂHÂ-1: Tâ, hâ Eğer bir büyü neticesi ayrılmışlarsa önce büyünün çözülmesi icap eder GÖLPINARLI : Sandığa koy onu da nehre bırak, nehir onu kıyıya bırakır, benim düşmanım ve senin düşmanın, alır onu demiştim ve himâyem altında yetişmen için sana karşı bir sevgi de vermiştim ona 40 Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea ala aynî* TaHa Eğer yeryüzündeki şeylerin hepsini infâk etseydin (verseydin), onların kalplerinin arasını birleştiremezdin Ve lekad menennâ aleyke merraten uhrâ Böylece deniz, onu sahile atsın, Benim ve onun düşmanı, onu alsın Öyleyse Bana kul ol ve Beni zikretmek için namazı ikame et! Eski sevgiliniz veya şuan ki sevgiliniz nerede olursa olsun size ne kadar uzak olursa olsun sizi arayıp düşünmesini sağlayan giden sevgiliyi geri getirme duasını ve hemen etkili aşk duasını aşağıda sizinle paylaşıyoruz bu duayı okuyabilirsiniz… 39 Ve elkaytü aleyke mehabbeten minni ve li tusnea ala ayni İz temşi uhtüke fetekulü helş edüllüküm ala men yekfülühü fe raca’nake ila ümmike key tekarra aynüha ve la tahzenve katelte nefsen fe necceynake minel ğammi ve fetennake fütuna Yühibbunehüm kehubbillah, Vellzine amenu eşeddü hubben 39 ayetin Türkçe okunuşu, Arapça okunuşu ve meali Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ecmain Arzı ve yüksek semaları yaratan tarafından indirilmiştir ARDINDAN, Yarabbi falan kişinin gönlünü ve kalbini bana bağla diyerek dua eder Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tüsnea alâ aynî 20/TÂHÂ-2: Mâ enzelnâ aleykel kur’âne li teşkâ “Şüphe yok ki ben, tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim Anlamı: Ve gözümün önünde (korumam altında) yetiştirilmen için … Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea ala aynî 20/TÂHÂ-3: İllâ tezkireten li men yahşâ " 20/TÂHÂ-83: Ve mâ a’celeke an kavmike yâ mûsâ Bütün insanlardan hürmet görür Aşkına karşılık bulmak için dua en ekzıfîhi : … Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea ala aynî* Yühibbunehüm ke hubbillâh, vellezine amenî eşeddü hubben lillâh* Züyyine lînnâsi hubbüş şehevâti minen “Senin Adın” nisâi vel benîne vel “Sevgilinin Adı ” kanâtiyril mükantarati minez-zehebi vel fiddati vel haylîl müsevve-meti vel en’âmi vel hars ve elkaytu aleyke mehabbet en minnî ve li tusnea alâ Aşk için günde … defa seher vaktinde okunmaya devam edilirse kısa zamanda niyet edilen kimseler arasında sevgi muhabbet mutluluk meydana gelir · BİRİNİ KENDİNE AŞIK ETME DUASI OKUNUŞU Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea ala aynî ALLAHü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm Enîkzi fîhi fit tabuti fakzi fîhi fil yemmi fel yulkîhil yemnu bis sahîli ye’huzhu aduvvul lî ve aduvvul leh ve elkaytu aleyke mehabbetem minnî ve li tusnea ala aynî Vestana'tüke li nefsî