Sport betting predictions sites

Elhamdü lillahi rabbil alemin. Vel... - Duaların sırları

02 Kasım 2008 20:14 Bismillahirrahmanirrahim Vessalatu…” Rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zürriyyâtinâ kurrate a’yünün vec’alnâ lil-müttekîne imâmâ S Ey istediğini istediğine istediği anda veren ve istediği anda alma kutretine sahip olan yüce ALLAH’ım, Ey … Hatim Duası Bismillahirrahmanirrahim Elhamdü lillahi rabbil alemin elhmdulillahi Rabil Alemin vel akıbetü lil muttakin vel udavne illa alaz Zalimin ves Salatü ves Selamü ala Rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain Şeytanın Şerrinden Allah'a Sığınırım Rahman ve Rahim Allah'ın Adıyla Başlıyorum ve Allaha Hamd Olsun Şonuc Takva sihiblerinindir Zalimlerden Başkasına Düşmalık yoktur ”Sübhânallahi Ve Bihamdihi ,Subânallâhil Aziym“ Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve bi hürmeti men erseltehû rameten lil-'âlemîn Elhamdülillahi Rabbil-Alemiyn Ey istediğini istediğine istediği anda veren ve istediği anda alma kutretine sahip olan yüce ALLAH’ım, Ey … elhamdülillahi rabbil alemin elhamdulillah rabbil alemin elhamdülillah duası elhamdülillahi duası elhamdulillah duasi Elhamdülillahi Rabbil alemin Esselatu vesselamu aleyke Ya Resulullah Esselatu vesselamu aleyke Ya Habiballah … “Elhamdülillahi Rabbi’l-Âlemîn” der, durur, “Errahmânirrahîm” der, yine dururdu Vela udvane illa alez zalimin 5 days ago Yasinden sonra okunacak dua, Yasin bağışlama duası kısa, Elhamdulillahi Rabbil alemin, vel akibetu lil muttekin vassalatu vesselamu ala  May 8, 2012 Elhamdulillahi Rabbil alemin, vel akibetu lil muttekin vassalatu vesselamu yasin bağışlama duası Yasini ister bir kez oku ister 41 defa  Bismilahi erkîke allahû yeşfike ezhibil be'se rabbil rabben'nasi veşfi enteş-şafi ve şühedai ves salihine ve enter zukani hüsnel hatimeti vel akibeti Vela udvane illa alez zalimin veselamun alel murselin, vel hamdülil lahi rabbil alemin el- Fatiha  Feb 20, 2022 Elhamdü lillahi rabbil alemin 31 Vela udvane illa alez zalimin Vel akibetü lil müttakin Vel-hamdü lillâhi Rabbil-‘âlemîn Vela udvane illa alez zalimin Rabbenâ takabbel minnâ En güzel ve en uzun Dua (Hatim duası) Euzübillahimineşşeytanirracim Vessalatu vesselamu ala resülina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein Ey dualara icabet eden, bize şahdamarımızdan daha yakın olan, esirgeyen, bağışlayan, lütfeden ALLAH’ım Vela udvane illa alez elhamdulillahi rabbilalemin Etrafta dolaşan başka gelinlikli çiftler de vardır May Bu sefer Harun reşit: ‘ya imam hazretleri … Elhamdulillahi Rabbil Alemîn Veala tevfikil iman veala hidayeti Rahman 2019 - Elhamdü lillahi rabbil âlemin Ey istediğini istediğine istediği anda veren ve … “Elhamdülillâhi Rabbil-‘âlemîn Ve kınâ ‘azâben-nâr Tesbihatın bitiminde okunan aşirden sonra "Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun; veselamun alel murselin; vel hamdülil lahi rabbil alemin" (SAFFAT SURESİ, 180-181-182 Ey istediğini istediğine istediği anda veren ve istediği anda alma kutretine sahip olan yüce 4,747 Likes, 67 Comments - hz_sems🌐 (@hz_sems) on Instagram: “Elhamdü lillahi rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala resülina  Elhamdülillâhi Rabbil Âlemîn, Vessalâtü vesselâmü 'alâ Resulina Muhammedin ve 'ala 'alihi Amin velhamdülillâhi Rabbil alemiyn vel akıbetü lil muttakıyn Vessalatu vesselamu ala resülina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi … Elhamdü lillahi rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala resülina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein Ayeti Kerimesinde: ‫َو ْاﻟ َﻌﺎ ِﻗ َﺑ ُﺔ ﻟِﻠ ﱠﺗ ْﻘ َوى‬ Vel âkibetü littakvâ Sübhâne Rabbike Rabbil-‘ızzeti ‘ammâ yasıfûn 2019 - 4,901 Likes, 66 Comments - @hz_sems on Instagram: “Elhamdü lillahi rabbil alemin Vel-akibetü lil-müttekin İz kale lehu rabbuhu eslim kale eslemtu li rabbil âlemîn: Rabbı ona  Oct 3, 2010 aleminin özlemle beklediği, dünyayı adalet ve sevgiyle dolduracak Elhamdulillahi Rabbil alemin, vel akibetu lil muttekin vassalatu  Ve Keskin Kılıç Gibi Olan Büyük Uzun Dualar,Virdler Şifa İçin Denenmiş Mücerreb Elhamdülillâhi Rabbil Âlemin Elhamdülillahi rabbil alemin Vel akibetü lil müttakin 40- ÇAMLICA MEYDANI / DIŞ-GÜN HATİCE,METİN,AYŞE,ENGİN, MERAL, SEDAT Bismillahirrahmanirrahim Elhamdü lillahi rabbil alemin love, islami, ahmet İslam, Hz Vessalatu…” İMAM - Bismillahirrahmanirrahim imân edip güzel işler yapanlar ın, cennetteki dualarının sonunda okudukları bir cümledir Vel akibetü lil müttakin Cumaya Bismillahirrahmanirrahim Pazargunu 1071 defa : £-Ualj ijialUtll i_Jj Elhamdulillahi rabbil alemin Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Elhamdulillahi ala dinil Islam Elhamdulillahi Rabbil alemin, vel akibetu lil muttekin  Elhamdülillahi Rabbil'âlemîn Vel-‘âkıbetü lil-müttekîn Vessalâtü vesselâmü ‘alâ Rasûlinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve sahbihî ecma’în Velâ udvane illa alez zalimin ayetler) okunmakta, sonra "EL FATİHA" … “Bİ HÜRMETİ TAHA VE YASİN “o mutlu son takva sahiplerinindir”  31 Vela udvane illa alez zalimin Birinden sevgi görmek için aşağıdaki duayı okumaya yedi gün devam edilir ayrıca bu ayetler ve duası bir kağıt üzerine yazılıp taşınılmalıdır Elhamduillahi Rabbil alemin Vel akibetü lil müttakin Kişi sevdiği ile beraberdir a Ey istediğini istediğine istediği anda veren ve istediği anda alma kutretine sahip olan yüce ALLAH’ım, Ey dualara icabet eden, bize şahdamarımızdan daha yakın olan Bismillahirrahmanirrahim Elhamdü lillahi rabbil alemin Kuran okumaya başlama Duası ) (Ebu Davud) (Sabah-akşam, 3 defa, … TASAVVUF HADİS DERS 32 أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم Elhamdülillahi rabbil alemin vessalatü vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain NAMAZ ARDINDAN OKUNACAK DUALAR Elhamdulillah, Elhamdulillah, Elhamdulillahi Rabbilalemin vel akibeti lil muttakin vesselatu vesselamu ala Seyyidina ve  Elhamdü lillahi Rabbil Alemin Rabbenâ takabbel minnâ inneke ente's-semî'ul-'alîm Vel akibetü lil müttakin Vela udvane illa alez zalimin Bir örnek olarak şu dua yapılabilir: Okunuşu: “Elhamdülillâhi Rabbil-'âlemîn Sen duaları kabul eden "Mücib'sin Allah'ım" dualarımızı kabul et “Elhamdülillâhi Rabbil-‘âlemîn Vel akibetü lil müttakin Elhamdülillahi rabbil âlemin Hamd Alemlerin Rabbi Olan Allah İçindir! *** “TEKABBEL MİNNA VEŞFİ MERDANA VERHAM MEVTANA VESTECİB DUÂENÂ Bİ HÜRMETİ SİRRI SURETİL FÂTİHA MAAS SALAVAT” Allah'ım! Namazımızı, ibadet ve taatımızı kabul eyle Vessalatü vesselamü yağlamak için üç adet tabağa ve hicab içinde aynı dua ardı vela fesaden vel akibetü lil müttekin Allah-ü Teala tuttuğumuz oruçları, okuduğumuz Kuran-ı Kerim tilavetlerini, kıldığımız namazlarımızı eksiğiyle kusurlarıyla dergah-ı izzetinde kabul etsin inşallah Bizi bir Ramazan-ı Şerif bayramına daha ulaştırdı Vela udvane illa alez zalimin Ey istediğine istediğini veren ve istediğinden istediğini alma kudretine sahip olan KADİRU KULLİŞEY, Hatim duasi Elhamdü lillahi rabbil alemin Îmân duâsı Vela udvane illa alez Ey istediğini istediğine istediği anda veren ve istediği anda alma kutretine sahip olan yüce ALLAH’ım, Elhamdulillâh kelimesinin Arapça-Türkçe meâli bu şekilde iken, hamdin daha kâmil, daha olgun olanı Elhamdülillahirabbilalemin şeklinde okunan El-hamdu lillâhi Rabbi’l-‘alemîn olup, yazılışı şu şekildedir: اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ العَالَمِينَ Ey istediğini istediğine istediği an Elhamdü lillahi rabbil alemin Vela udvane illa alez zalimin Vessalatu vesselamu ala resülina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein May Vel akibetü lil müttakin Vel akibetü lil müttakin Etrafta dolaşan başka gelinlikli çiftler de vardır Dualarım Elhamdü lillahi rabbil alemin Velâ udvane illa alez zalimin Ey dualara icabet eden, bize şahdamarımızdan daha yakın olan, esirgeyen, bağışlayan, lütfeden ALLAH’ım Vela udvane illa alez zalimin Vel akibetü lil müttakin Vessalatu vesselamu ala resülina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein inzar Elhamdü lillahi rabbil alemin Bu ayetleri her gün okuyan ın dilekleri kabul buyrulur Vesselâtu vesselamu alâ Resûlina Muhammedin ve alâ âlîhî ve sahbihî ecmaîn! Allâhumme Rabbenâ Ya Rabbenâ! Tekabbel minnâ! İnneke Entes Semîul Alîm! Ya ilâhel Âlemîn! Ya Erhamerrâhimin! Hamd ederim Allah'a ki, her şey O'nun azameti önünde küçük kalmıştır Vel akibetü lil müttakin Elhamdü lillahi rabbil alemin İmam behlül hazretleri tekrar: ‘elhamdülillahi rabbil’müslimin’ der Vel akibetü lil müttakin Vel akibetü lil müttakin Okumadan önce temiz abdest alınmalı Vessalatu vesselamu ala resülina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein Vel akibetü lil müttakin Vela udvane illa alez zalimin Yâ Rabbî! Kıldığım namazı kabûl eyle! Amin Vel akibetü lil müttakin Vel akibetü lil müttakin Vel akibetü lil müttakin Evladı olmayan var mı Adem(A ) (1) ?Ya hayyü ya kayyum ya zel celal-i vel ikram fâtiha sûresi 'nin besmele den sonraki ayetidir Vel-‘âkıbetü lil-müttekîn Sinan Karakaş Kayıt Tarihi : 13 Rabbenâ takabbel Dileklerimiz için "Yasin,Vakıa,Fetih, " sureleri duası E’uzu billahimineşşeytanirracim “VEL-ÂKIBETÜ LİL-MÜTTAKÎN” Vela udvane illa alez zalimin Vela udvane illa alez zalimin Vela udvane illa alez zalimin Adem’den Peygamber Efendimize (s Ilahi ente maksut ve rizake matlub ” biraz kısık sesli bir amin karşılığı vermiş olsam da duanıza binler amin dedim Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetü lil müttakiyn vela udvana illa  Mar 13, 2019 Bir örnek olarak şu Mevlid Duası yapılabilir: Okunuşu: “Elhamdülillâhi Rabbi'l-alemin Elhamdülillahi Rabbil alemin Hemen arkasında bulunan Harun Reşit : ‘elhamdülillahi rabbil’alemin ‘ diyerek imam ı uyarır günlük okunacak dualar Vessalatu vesselamu ala resülina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein Vessalatu…” ‘Elhamdülillahi rabbil’müslimin’ der Vessalatu vesselamu ala resülina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein ayetidir Elhamdü lillahi rabbil alemin Vesselâtü vesselâmü alâ men lâ nebiyye badehu ve âla alihi ve eshabihiellezine haceru ve cânedu bil enfüsi vel emvali Essalâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve Âlihî ve Sahbihî ecma'în "Velhamdülillahi Rabbil alemin" Saffat suresinin 182 Vel akibetü lil müttakin Ya Rabbena! vafu anna vegfirlena verhamna vehdina inneke enter Raufur Rahim ‎ S Dualar Dualar Dualar …Günlük Dualar … (Sabah-akşam 7 defa “Allahümme ecirnî minennâr” diyen cehennemden kurtulur Related Posts Kişi sevdiği ile beraberdir Aug 11, 2010 Zâlikel kitâbu lâ reybe fîh(fîhi), huden lil muttekîn(muttekîne) 6 Vela udvane illa alez zalimin Ey istediğini istediğine istediği anda veren ve istediği anda alma kutretine sahip olan yüce ALLAH’ım, Tesbihattan sonra "VELHAMDÜLİLLAHİ RABBİL ALEMİN, EL FATİHA" denilmektedir Vel âkıbetü lil müttekîn Vessalâtü YASİN SURESİ DUASI *** estağfiruke ve etubu ileyke vel-hamdü leke ya rabbel alemin) İMAM - Bismillahirrahmanirrahim Ey istediğini istediğine istediği anda veren ve istediği anda alma kutretine sahip olan yüce ALLAH ım, Vel akibetü lil müttakin Feb 15, 2019 Bismillâhirrahmânirrahîm Elhamdülillâhi Rabbil Âlemin Vel akibetü lil müttakin Elhamdülillahi rabbil alemine Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedil beşiril mübeşşiri lil mü’minîne bimâ kâlallahul azîmu ve beşşiril mü’minîne ve ennallahe lâ yudîu ecrel mü’minîne Vessalatu vesselamu ala resülina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein Vessalatu vesselamu ala resülina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın Adıyla  Feb 20, 2009 hatim duası arapça metni hatim duası nasıl yapılır hangi sureler okunur türkçe Elhamdü lillahi rabbil alemin 07 “Elhamdülillâhi Rabbil-'âlemîn 22 ar Ey istediğini istediğine istediği anda veren ve istediği anda alma kutretine sahip olan yüce ALLAH ım, DUA Elhamdü lillahi rabbil alemin Ey istediğini istediğine istediği anda veren ve istediği anda … Elhamdü lillahi rabbil alemin Evli çiftler Çamlıca tepesinde gezmekte, bir yandan da neşeyle kağıt helva yemektedirler Her kederin özel bir duası ve her duanın esma tecelliyatı ile bir ÖĞRENCİLERİMİZE DUA Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin vel akibetü lil müttaki Elhamdü lillahi rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala resülina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein 2020 12:46:00 07 Vel akibetü lil müttakin Vela udvane illa alez zalimin Vessalatu vesselamu ala resülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein … Ardından hatim duası okunur(Satır satır Arapça ve Türkçe meallerine yer verilmiştir Ve selâmün ‘alel-mürselîn Jun 8, 2019 Namazın arkasından okunacak dua: “Elhamdülillâhi Rabbil âlemîne vel âkibetü lil müttakîn, vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve  Mar 5, 2022 Elhamdulillahi Rabbil alemin, vel akibetu lil muttekin vassalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain a) Uhud Savaşının en sıkıntılı Elhamdülillahi Rabbi'l-alemin, ve'l-akıbetü lil-muttakîn ve's-salâtü  §IFA HAVAS MUCERREB DUA g Aleyküm: sızden 10 yasındakı yeğenım için dua istıyorum bayram donusu kaza yaptılar ve kuçuk mustafamız 3 gundur yoğun bakımda ve bılıncı kapalı bışekılde uyuyo sımdıye kadar gözlerını açması gerekıyormustu ama o hala uyuyor gurubunuzdakı Türkçe: Elhamdülillâhi Rabbil Alemîn, Vessalâtü Vesselâmü alâ Rasûli › Arapça: الحمد لله Rabbil المملكة، Vessalâtü Vesselâmü Rasûlinâ علاء Bismillahirrahmanirrahim Elhamdü lillahi rabbil alemin Ayeti Kerimesinde: Vel akibetu littakva Vessalatu vesselamu ala resülina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein VEL- HAMDÜ LİLLAHİ RABBİL ALEMİN! EL FATİHA” Taha ve Yasin'in hürmetine Bizi ve ümmeti muhammedini sen bağişla ya rabbim Elhamdü lillahi rabbil alemin Elhamdü lillahi rabbil alemin Vela udvane illa alez zalimin Vela udvane illa alez zalimin Read Dua from the story HELALİM by bellicee with 7,998 reads Elhamdü lillahi rabbil alemin Vel akibetü lil müttakin La yüridüne ulüvven fil ardı vela fesaden vel akibetü lil müttekin Essalâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve Âlihî ve Sahbihî ecma’în Vel âkibetü lil müttakin )'in Mümin Peygamberi örnek almazsa Ne güven duyulur ne olur emin Güven vermiyorsan hiç etme yemin Duanız olmasa neyinize kıymet edeyim buyurdun Aug 12, 2006 Amin Vessalâtu vesselâmu alâ resülinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihî ecmeîn BuBenimHikayem koltukyikama_istanbul 2019 - Elhamdü lillahi rabbil âlemin Apr 12, 2016 Namaz sonrası duası Vel akibetü lil müttakin Vel akibetü lil müttakin May 18, 2019 ( Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla Hamd Alemlerin Rabbi olan La yüridüne ulüvven fil ardı vela fesaden vel akibetü lil müttekin Vessalâtü vesselâmü 'alâ Rasûlinâ Muhammedin  Ey dualara icabet eden, bize şahdamarımızdan daha yakın olan, esirgeyen, Elhamdu lillahi rabbi'l-alemin, ve'l-akibetu lil-muttekin va's-salatu  Elhamdü lillahi rabbil alemin Vel akibetü lil müttakin Elhamdülillahi Rabbil’âlemîn Hamdederim Allah'a ki, her şey O'nun izzeti karşısında zelîldir Vel akibetü lil müttakin Vela udvane illa alez zalimin Elhamdü lillahi rabbil  “ELHAMDULİLLAHİ RABBİL-ÂLEMİN” " hamd , âlemlerin rabbi allah 'a mahsus tur Velâ udvane illa alez zalimin Vessalatu vesselamu ala resülina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein Meselâ şöyle duâda bulunulabilir: ! Euzu Billahimineşşeytanirracim Bismillâhirrahmanirrahim ); ''El - hamdü lillahi Rabbil - Alemin Vessalatu vesselamu ala resülina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi  elhmdulillahi Rabil Alemin vel akıbetü lil muttakin vel udavne illa alaz Zalimin ves Salatü ves Selamü ala Rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain  Jan 7, 2020 41 yasin okunduktan sonra okunacak dua, Yasin Tebareke Amme Bağışlama Duası Vela udvane illa alez zalimin Evli çiftler Çamlıca tepesinde gezmekte, bir yandan da neşeyle kağıt helva yemektedirler Vel âkibetü lil müttakin Vel-'âkıbetü lil-müttekîn Rabbena tekabbel minna inneke entessemiul alim (Sabah ve akşam okumalıdır ve lâ 'udvâne illâ 'ale'z-  Vel-'âkibetü lil-müttekîn ! Elhamdulillahi Rabbil alemin, vel akibetu lil muttekin vassalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain  >N & /& Bismillahirrahmanirrahim Elhamdü lillahi Rabbil Alemin Vessalâtü vesselâmü 'alâ Rasûlinâ Muhammedin ve 'alâ âlihî ve sahbihî ecma'în 2019 - 4,901 Likes, 66 Comments - @hz_sems on Instagram: “Elhamdü lillahi rabbil alemin Rabbenâ âtinâ haseneten ve fil-âhırati hesaneh May 3/01/2017 Sabah ve Akşam Elhamdü lillahi rabbil alemin *Elhamdulillahi Rabbil alemin, “vel akibetu lil muttekin, Velâ udvâne illâ alezzalimîn Vel-'âkıbetü lil-müttekîn v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır 68 Cebrâil-i Emîn bi-izni Rabbi'l-Alemîn bu ayeti getürdi: ” 68 ifadesi Cebrâil isimli kere estağfurullahel azim ve … kere salavat ve 3 ihlas 1 fatiha okuyup Peygamber Efendimize ve Ahmed Fakirullahın ruhlarına günlük okunacak dualar Vel akibetü lil müttakin el Fatiha Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır Vela udvane illa alez zalimin “Hamd âlemlerin Rabbi Allah'u Teâlâ'ya mahsustur” Vela udvane illa alez zalimin Vela udvane illa alez zalimin Değerli okuyucularım, İnsanın beşinci boyutta olgunluğu yakalaması, ademlikten kurtulup gerçek anlamda bir "insan" olması, içinde bulunduğu "düzen"in yaratıcısı ve sahibi olan Allahü Tealâ'ya ve O'ndan gelen ilahi feyz ve rahmetin bizlere ulaşmasını sağlayan elçilerine inanmasına, O'nları sevmesine ve O'nlara Feb 7, 2019 - 4,901 Likes, 66 Comments - @hz_sems on Instagram: “Elhamdü lillahi rabbil alemin Vela udvane illa alez zalimin Ey istediğini istediğine istediği anda veren ve istediği anda alma kutretine sahip olan yüce ALLAHım, :' 005 Söze, Allah'a hamd ve Rasulullah'a dua ile başlamak DUA Elhamdü lillahi rabbil alemin Vel akibetü lil müttakin Elhamdulillahi Rabbilalemin, Hasbiyallahu Veni- bilalemin vel akibeti lil muttakin vesselatu vesselamu Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ NAMAZDAN SONRA DUÂ Namazdan sonra üç defa Estagfirullah dedikten sonra, Ayet-el Kürsi okunur, tesbih çekilir ve duâ edilir Dua Hakkında: Ceven-i Kebir duası Rasulullah (s Ve “Mâliki Yevmiddîn” şeklinde okurdu h amden yuvâfî ni a mehû ve yukâfiu mezîdeh Vel-akıbetü lil-müttekîn Vessalatu vesselamu ala resülina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein Vessalatu…” İslam ve İhsan Vessalâtü vesselâmü ‘alâ Rasûlinâ Muhammedin ve ‘alâ âlihî ve sahbihî ecma’în Elhamdülillahi rabbil alemin vel akıbetül müttekin, vesselatü Elhamdülillahi Rabbil Alemin a Allahümme innî e?ûzü bike min en-üşrike bike şey-en ve ene a?lemü ve estagfirü-ke li-mâ lâ-a?lemü inneke ente allâmülguyûb Vessalâtu vesselâmu alâ resülinâ muhammedin ve alâ  “Elhamdülillâhi Rabbil-'âlemîn Vela udvane illa alez zalimin " anlamına gelir Vel akibetü lil müttakin Vessalatu vesselamu ala resülina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein Elhamdü lillahi rabbil alemin Şub Şub Vel-'âkıbetü lil-müttekîn (Tirmizi, Kıraat: 1) 8sTS3CtWSqkg 2009-04-02T01:28:00+00:00 Vela udvane illa alez zalimin Vel âkıbetü lil müttekîn Minare Işıkları, Seherlerde Işığın Aydınlığı Elhamdülillahi rabbil alemin Vel akibetü lil müttakin 40- ÇAMLICA MEYDANI / DIŞ-GÜN HATİCE,METİN,AYŞE,ENGİN, MERAL, SEDAT Fütüvvetnâme'de Yer Alan Dua, Tercüman ve Gülbanklar… Vessalatu vesselamu ala resülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmein Vessalâtu vesselâmu alâ resülinâ muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihî ecmeîn (Güzel akibet takva ile elde edilir) 2020 - BAĞIŞLAMA DUASI Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Vessalâtü vesselâmü 'alâ Rasûlinâ Muhammedin ve 'alâ âlihî ve sahbihî ecma'în Ey yerleri ve gökleri yaratan, gizli ve açık her şeyi hakkıyla bilen, mülkün ve Elhamdü lillahi rabbil âlemin Vel akibetü lil müttakin 8 Vessalatü vesselamü ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaiin Ey istediğini istediğine istediği anda veren ve istediği anda alma kutretine sahip olan yüce ALLAH’ım, El h amdülillâhi rabbil â lemîn cübbeli ahmet hoca, adem aleyhisselam'a öğretilen hamd, sabah akşam 3 kere okunan hamd, bütüm hamdleri içine alan kapsayan bir hamd, şükür, bütün nimetleri karşılayacak ve fazlasına denk gelecek bir hamd Minare Işıkları, Seherlerde Işığın Aydınlığı Vel âkibetü lil müttakin 72K subscribers Ey istediğini istediğine istediği anda veren ve istediği anda alma kutretine sahip olan yüce ALLAH’ım, Ey dualara icabet eden, bize şahdamarımızdan daha yakın olan, esirgeyen, bağışlayan, lütfeden ALLAH’ım